Hur går det till?

Brief

Vi identifierar behoven genom att fastställa syftet, målgrupper och målsättningar för filmen.


Planering

Vi presenterar en filmidé, ett förslag på storyboard, manus, produktion och kostnad med uppdragsgivaren. Detta justeras vid behov.


Förproduktion

Nu startar den konkreta produktionsplaneringen där vi jobbar fram en färdig storyboard samt sätter en detaljerad plan för hela uppdraget.

Produktion

Vi riggar inspelningsplatsen, monterar kameror och övrig filmutrustning, förbereder för ljud- och ljussättning samt genomför inspelning av film och ljud.


Efterproduktion

Här sker urval och klippning av filmmaterialet. Det är även nu justeringar av ljud och ljud genomförs och eventuell musik väljs och läggs till. Ibland behöver filmen undertextas vilket också sker i det här momentet. Uppdragsgivaren får ett korrektur och eventuella justeringar görs.


Leverans

Filmen levereras slutligen i de format uppdragsgivaren önskar.


Uppföljning

Vi håller kontakt med uppdragsgivaren och följer upp filmens resultat och hur den levererat mot de uppsatta målen.