Krisberedskap

REGION DALARNA

Krisberedskap

 

Vi fick i uppdrag av Region Dalarna att producera en informationsfilm som skulle porträttera hur regionens krisberedskap ser ut på sjukhusen. Det finns tre olika krislägen - stabsläge, förstärkningsläge och katastrofläge för sjukhuspersonalen utifall en sådan händelse skulle uppstå. Under de första initiala mötena med ansvariga på Region Dalarna samtalade vi mycket kring kreativiteten, tonerna och informationen vi ville framföra i filmen.


Första intrycket hade en enorm betydelse för vår process i hur vår film skulle porträtteras. Först och främst bestämde vi att en konventionell informationsfilm med bara bilder och en berättarröst inte var ett alternativ. Det blir svårt att ta in information när tittaren matas med information och text på olika sätt.


Vi bestämde oss tillsammans med Region Dalarna att skapa en film utifrån tittarens behov där en cinematisk dokumentärfilm var mest tilltalande. Därför iscensatte vi ett scenario där det skett en händelse på en industri som trappas upp successivt och går igenom de tre olika stegen. Vi ville göra vår film mer verklighetsförankrad och faktiskt visa riktig personal från lasarettet som spelade sina verkliga yrkesroller i beredskapslägena för att få filmen mer realistisk. 

 

Skapad av Lykta 2019