Om oss

Lykta Produktion producerar filmer för reklam, information, utbildning och produkter.

Kreativitet och innovation är i fokus när vi skapar film. Vi arbetar professionellt, både när det gäller teknisk utrustning och arbetssätt. Vetenskap är en grund i vårt arbetssätt och vi vet hur man fångar tittarens intresse.

Vi arbetar med alla kanaler för rörligt material och optimerar våra filmer för respektive plattform, allt för att de ska generera så bra effekt som möjligt. 


REKLAMFILM

Vi använder oss av det korta filmspråkets berättarstruktur. Våra reklamfilmer förmedlar och lyfter ert varumärke, er verksamhet, era erbjudanden eller specifika produkter. Filmerna kan optimeras för sociala medier, tv, bio, storbildsskärmar, presentationer eller till er hemsida.

INFORMATION

Att skapa intressanta och fångande informations- och instruktionsfilmer kan vara utmanande. Vi använder oss av etnografiska undersökningar för att hitta den mest effektiva berättarstrukturen för din målgrupp. På det viset säkerställer vi att din information når fram på bästa sätt.

CONTENT

Att ha en närvaro i sociala medier är viktigt för de flesta verksamheter, men det är också tids- och resurskrävande. Vi kan hjälpa dig att skapa kontinuitet i dina uppdateringar genom enkla, berättande filmer. På så sätt kan du skapa dialog med din publik där den finns.

UTBILDNING

Vi producerar filmer för intern utbildning och information. Det kan exempelvis gälla information kring förändringar i verksamheten, omorganisationer, nya arbetssätt, produkter eller hållbarhets- och säkerhetsinformation. Vi skapar även filmer som stöd i olika typer av utbildningsinsatser.