Kunskap
gör
skillnad
Högskolan Dalarna

Film,  studentrekrytering
Projekt: Kunskap gör skillnad
Kund: Högskolan Dalarna
Syfte: Att öka rekrytering av studenter
Tidsperiod: 2020
Byrå: Norkay ABSE FILMERNA

Nästa projekt
Service under pressure
Kompressorteknik