Krisberedskap
Region Dalarna

Film om krisberedskap
Projekt: Krisberedskap
Kund: Region Dalarna
Syfte: Att visa hur sjukhusets personal agerar i krissituationer
Tidsperiod: 2019Nästa projekt
Ditt lokala bageri
Ica Maxi