Ta
en
mysfrukost!
Dalatrafik

Film för kollektivtrafik
Projekt: Ta en mysfrukost
Kund: Dalatrafik
Syfte: Att öka antalet bussresenärer i Falun och Borlänge
Tidsperiod: 2019
Byrå: Norkay ABSE FILMENNästa projekt
Krisberedskap
Region Dalarna